2017. május hónap bejegyzései

Deák Ernő a Bécsi Magyar Otthonban is bemutatta könyvét

Az Öreghegytől a Schneebergig című kötet dokumentumértékű leírás az ausztriai magyarság elmúlt évtizedeiről

Dr. Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője
Dr. Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője

Az évtizedek óta Bécsben élő és munkálkodó történész, főszerkesztő, az emigráció egyik vezéralakja már-már túlzó szerénységét mutatja, hogy Az Öreghegytől a Schneebergig könyvének tavaly nyári budapesti megjelenése óta csak most, szűk egy esztendő elteltével hozta el azt bemutatni szűkebb közösségének, a Bécsi Magyar Otthon látogatóinak. Pedig munkája dokumentumértékű leírás az itt élő magyarság elmúlt fél évszázadáról, Deák Ernő azonban sokkal visszahúzódóbb annál, mintsem hogy önmagát állítsa a középpontba. Ezt a könyvét is felkérésre írta meg a szél-járás folyóiratban megjelent visszaemlékezés-sorozatának kibővítéseként, és eddigi tizenhat könyvbemutatójának egyikét sem maga kezdeményezte. A szervezők jóvoltából most, a tizenhetedik alkalommal, 2017. május 9-én a Bécsi Magyar Otthonban rendezett bemutatón a kötetet Magyarország, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Grác, Linz és a Bornemisza Péter Társaság tagjai után közelebbi barátai és munkatársai is kezükbe vehették.

Deák Ernő író és Böröndi Lajos költő
Deák Ernő író és Böröndi Lajos költő

Hogy mennyire várták már az ausztriai magyarok ennek a könyvnek a Bécsi Magyar Otthonban rendezett bemutatóját, az is mutatja, hogy egészen megtelt annak előadóterme. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Molnár Mária, a Collegium Hungaricum igazgatója, ifj. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, továbbá jelen volt az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka-Club elnöke, Wurst Erzsébet és még sokan a szervezésben részt vevő egyesületek tagsága köréből. Hollós József, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek  Központi Szövetségének elnöke és Seidler Andrea, a Bécsi Tudományegyetem professzora, az Ausztriai Magyar Kutatóintézet elnökének köszöntő szavai után a rendezvényt Csire Márta, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének lektora vezette be. Szavaiban Deák Ernő személyiségének integratív jellemzőjét hangsúlyozta, amit meglátása szerint az is igazol, hogy a bécsi könyvbemutató szervezői köréhez, a Központi Szövetséghez és az Ausztriai Magyar Kutatóintézethez a Semmelweis Orvosegyesület és a Kaláka-Club is csatlakozott.

Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján
Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján

A könyv ismertetésének első momentumaként Blaskó Katalin, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének munkatársa olvasott fel a kötet első lapjairól egy rövid részletet, amelyből már világosan kitűnt a gyermek Deák Ernő igazságérzete és az igazság melletti minden körülmények között való határozott kiállása.

Csire Márta, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének lektora
Csire Márta, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének lektora

A szerzővel ezúttal is a könyv kezdeményezője, szerkesztője és gondozója, Böröndi Lajos költő beszélgetett. Kérdésére, hogy 1956 decemberében, 16 évesen egy szál zakóban Peresztegről miért indult neki a határnak, Deák Ernő elmondta: súlyos tüdővérzéséből meg akart gyógyulni. Kalandos utakon, de végül eljutott a bécsújhelyi kórházba, ahonnan kikerülve valóban gyógyultan folytathatta középiskolai tanulmányait Ausztria különböző magyar gimnáziumaiban. Böröndi arra is kíváncsi volt, Innsbruckban tett érettségi vizsgája után miért nem választotta otthonául az Alpok gyönyörű hegyláncai között fekvő tiroli tartományszékhelyet. Deák Ernő azt válaszolta: a magyar szellemi és szervezeti élet vonzása vezette vissza őt az osztrák fővárosba. Már egyetemi tanulmányainak 1961. őszi megkezdése óta – a Bécsi Egyetemen történészi oklevelet szerzett s nem sokkal később a filozófiai tudományok doktorává avatták – és majd a Tudományegyetemen, illetve az Osztrák Tudományos Akadémián végzett munkája mellett is mindvégig aktív szerepet vállalt az ausztriai és legfőképpen a bécsi magyarok egyesületi életében. Az ő elnöksége alatt (1971–1973) történt meg az „Europa”-Club átszervezése. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének alapításától (1980) főtitkára, 1991–2014 között elnöke volt. 1985 januárjától szerkeszti az 1980 márciusa óta megjelenő Bécsi Naplót. A 2001 novemberében alakult Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) elnöke.

Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján
Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján

Deák Ernő harminchárom évnyi távollét után, 1989 júniusában lépett ismét hazai földre, amikor hazautazott Nagy Imre és mártírtársainak újratemetésére.

Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján
Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján

A kötet címében szereplő két hegyről a szerző elmesélte: az Öreghegy szülőfaluja határában állt, és valójában nem is hegy, hanem domb volt, amelyre gyermekként elképzelte jövője otthonát szőlőbirtokkal. A havas csúcsos Hóhegy az országhatáron túl magasodott elérhetetlen messzeségben a szabadság szimbólumaként. Az élet érdekes fordulata, hogy az elmúlt években inkább annak hágóit járta – így jutva el a megfogható közelségben dédelgetett álomtól az elérhetetlennek tűnő ábránd valósággá válásáig, vagyis az Öreghegytől a Schneebergig.

Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján
Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján

Nem az életemet írtam meg, hanem azokat az indítékokat, amelyek koragyermekkorom óta valamilyen módon befolyásolták, alakították életemet, egy-egy fordulóponton ösztönöztek, ösztökéltek, így maradtak meg emlékezetemben. […] Arra törekedtem, hogy felfedjem azokat a meghatározó élményeket, amelyek emlékként nem csupán lerakódtak, hanem tovább is élnek és hatnak bennem, mintegy magyarázatot adva arra: örökölt tulajdonságaim mellett miért lettem olyan és az, aki vagyok” – tette hozzá az elmondottakhoz Deák Ernő.

A szerző dedikál
A szerző dedikál

A könyvből Blaskó Katalin további részleteket olvasott, a beszélgetés végén pedig Uzsák Zoltán levetítette Schneebergi túrák című fényképsorozatát, amely kiváló illusztrációja volt az esten elhangzottaknak, valamint nagyszerűen átvezette a kötet bemutatóját az azt követő pohárkoccintásos kötetlen beszélgetésbe.

A szerző dedikál
A szerző dedikál

Deák Ernő Az Öreghegytől a Schneebergig című könyvét legközelebb Győrben a Megyei Könyvtárban mutatja be, június 9-én, az Ünnep Könyvhéthez kapcsolódó eseményen. „Az emigráció napszámosa” – ahogy Semjén Zsolt nevezte őt – éppen azon a napon fogja betölteni hetvenhetedik életévét. Isten éltesse őt jó erőben, jó egészségben, hogy „napszámos” munkáját még sokáig végezhesse!

Varga Gabriella                                                                                                                                                     a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)

Fotók: Uzsák Zoltán

Mindszenty Józsefre emlékeztek Bécsben halálának 42. évfordulóján

A bíboros irgalmas rendiek kórházában álló szobrát idén is megkoszorúzták

Mindszenty József bíboros, hercegprímásra emlékeztek halálának helyszínén
Mindszenty József bíboros, hercegprímásra emlékeztek halálának helyszínén

Mindszenty József bíboros, hercegprímás halálának 42. évfordulója alkalmából az ausztriai magyarok idén is megtartották az elmúlt években hagyományossá tett megemlékezésüket a bécsi irgalmas rendiek kórházában, az annak aulájában álló Mindszenty-mellszobor előtt. A Pázmáneum rektora, Varga János szervezésében 2017. május 7-én tartott ünnepségen a jelenlévőket Ugron Imre, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete, a Mindszenty Alapítvány megbízott társelnöke köszöntötte, majd Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke mondott díszbeszédet. A műsorban a budapesti Kodály Zoltán Kórusiskola volt növendékeiből alakult, Sapszon Ferenc karnagy vezette Cantate Vegyeskar működött közre. A megemlékezést Rieger Tibor alkotásának megkoszorúzása zárta.

A Cantate Vegyeskar előadásában felcsendülő, Kodály Zoltán Jövel, Szentlélek Úr Isten című műve után bevezetőszavaiban Varga János rektor elmondta: a bécsi Irgalmasok Kórházának aulájában 2005 óta áll a Mindszenty-szobor, Rieger Tibor szobrászművész alkotása, de csak 2011-től gyűlnek össze köré rendszeresen minden május hatodikán vagy ahhoz közel eső napon az ausztriai magyarok, hogy a nagy főpap előtt halálának évfordulóján és helyszínén leróják tiszteletüket. Hozzátette: Mindszenty bíboros emlékéhez a kórház dolgozói is nagy tisztelettel viszonyulnak és a szobor talapzatánál is mindig áll virág.

A megemlékezésen a Cantate Vegyeskar működött közre
A megemlékezésen a Cantate Vegyeskar működött közre

Köszöntőjében Ugron Imre, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete, a Mindszenty Alapítvány megbízott társelnöke így fogalmazott: negyvenkét éve, hogy Mindszenty bíboros elhunyt, hogy az Isten hazavitte azt az embert, aki egész életében az egyházért és a hazáért küzdött és szenvedett. Amint sírfeliratán áll: „Az élet megalázta, a halál felmagasztalta.” Ugron Imre emlékeztetett: Mindszenty bíboros boldoggá avatásának folyamata 1992-ben indult el. „Huszonöt évnyi munka, adatgyűjtés és fordítás után több mint négyezer oldalnyi adat gyűlt össze, amit olasz nyelvre le kellett fordítani. A négyezer oldalból összeállított nyolcszáz oldalas könyvet is benyújtották már a római Szenttéavatási Kongregációnak. A Kongregáció vizsgálatai két, néha három évet is eltartanak, így még sok idő áll előttünk, míg Mindszenty bíboros életszentségét ünnepelni tudjuk” – fogalmazott a Mindszenty Alapítvány társelnöke. Végül megemlítette, hogy a Kárpát-medencében több mint egymillióan imádkoznak a bíboros boldoggá avatásáért és Európában, illetve tengerentúlon is nagyon sokan. Kérte a jelenlévőket, hogy erre a szándékra ők is csatlakozzanak az imához.

Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke mondott ünnepi beszédet
Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke mondott ünnepi beszédet

Sapszon Ferenc Fatimai Ave Maria című kórusműve után Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke mondott ünnepi beszédet.

*                                                                                                                                                                               Részletek Gulyás Gergely ünnepi beszédéből

1971.szeptember 28-a délelőtti óráiban a XX. századi magyar történelem egyik  legdrámaibb jelenete zajlott le Budapesten. Az esemény megrendítő volt annak elszenvedője és tragikus a haza szempontjából. Azon a keddi napon reggel fél 9-kor Magyarország utolsó hercegprímása, az akkor 79 éves, a Tanácsköztársaság, a nyilasok, majd a kommunisták kínzásától és börtöneitől meggyötört Mindszenty József lépett ki tizenöt év kényszerű bezártság után a budapesti amerikai követség ajtaján. Az idős főpap még utoljára megáldotta a neki menedéket nyújtókat, Budapestet és az egész országot, majd beült a részére küldött autóba, amit a titkosrendőrség kísért Hegyeshalomig. Magyarország egyik legnagyobb fia teljes titokban és teljes csöndben hagyta el hazáját. Az úton Mindszenty mindösszesen egyszer szólalt meg, elhaladva székvárosa, Esztergom táblája előtt, hogy megjegyezze, mennyi mindent szeretett volna alkotni az azt megelőző huszonhárom évben, de tétlenségre volt ítélve. Hegyeshalom felé még némi kitérővel elérhető lett volna szülőfaluja is és benne szeretett édesanyjának sírja, melyet sohasem láthatott, de a kitérő nem volt engedélyezett. Így érkezett meg Mindszenty József Bécsbe, ahol – rövid római tartózkodás után – végül a száműzetésben az egyik utolsó szabad magyar egyházi intézményben, a Pázmáneumban lelt otthonra. Mindszenty nem látta többet a magyar földet, két évtizeddel később pedig már csak földi maradványai térhettek haza Magyarországra a „moszkvai hitetlenség csillagának” leomlása után.

Az az ember, aki élete minden percében szenvedélyesen és konok hűséggel védte hitét és nemzetét, épp e hűség által vált tüskévé az elnyomó szovjet megszállók és „magyar nevű cselédeik”, a neki menedéket nyújtó Egyesült Államok és a túlélést megalkuvással biztosítani akaró VI. Pál-i keleti politika számára egyaránt. Ezért kellett végül elhagynia az egyetlen földi jót, amelyet igazán szeretett, a hazáját, és ezért nem halálával üresedett meg az esztergomi prímási szék.

Perényi János bécsi magyar nagykövet is koszorúzott
Perényi János bécsi magyar nagykövet is koszorúzott

Mindszenty azon kevesek egyike volt a XX. század vérzivataros, mindent felforgató, hitetlenségtől uralt évtizedeiben, aki az éppen fennálló, az örökkévalósághoz képest mindig csak átmenetinek tekinthető rezsimek közepette tett tanúbizonyságot Szent Pál igazságáról, mely szerint „semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért”. Az igazság pedig senkinek nem fáj jobban, mint az elnyomóknak és a megalkuvóknak.

A régi korok szentjeihez nagy csodákat vagy az üldözőkkel szembeni bátor kiállásokat kötünk. A modern kor szentjeinek életében pedig sokszor a mindennapok állandó kihívásaira adott helyes válaszok, a hazához és a közösséghez való hűség a fő motívum. Mindszenty minden kor mércéje szerint hű és szent volt. Olyan XX. századi szent, akinek életpéldája messze túlmutat azon a századon, amelyben élt.

Mindszenty életútja példátlanul gazdag, ami papi elhívatása után egyenesen felfelé, mindig Isten felé ívelt, de akkor emelkedett csak igazán, amikor a legnagyobb szenvedéseket kellett átélnie. Mindszenty életének minden szakasza külön-külön is az életszentség példázata, de egészét tekintve párját ritkító a magyarság történetében.

Varga János, a Pázmáneum rektora is koszorúzott
Varga János, a Pázmáneum rektora is koszorúzott

Tökéletes pontossággal látta, hogy a kommunistáktól semmi könyörületre nem számíthat sem az ország, sem az egyház. Esztergomi érsekként a katolikus egyházat védte, hercegprímásként az ősi közjogi szerepéhez hűen vallási hovatartozásra való tekintet nélkül állt ki minden magyarért. Állt Istenért, egyházért, hazáért a szovjet megszállókkal és a kommunista diktatúra gépezetével szemben. A megszálló szovjet csapatok árnyékában épülő diktatúrával szembeni ellenállás szimbólumává vált, akit bármi áron félre kellett állítani a hatalom útjából.

Kevesebb, mint egy évvel halála előtt Los Angelesben ünnepelte pappá szentelésének 59. évfordulóját. Szentbeszédében így vallott szolgálatáról: „Az én 59 éves papi életemből 44 százalékot börtönben, illetve félrabságban az amerikai követségen – 15 évig – töltöttem és azután számkivetésben vagyok most itt, nálatok is, 71′ óta. Ha még egyszer kellene kezdenem az életet, úgy kezdeném, ahogy kezdettem. És ha teljes nyíltsággal látnám azt, hogy mi lesz a következménye, hát akkor is ugyanazt tenném, amit tettem.”

Ha Mindszentyre gondolunk, akkor a sziklaszilárd hit és a minden körülmények közötti hűsége jut eszünkbe: Istenhez, egyházhoz és a magyar hazához. Mindezeket az erényeket különös súllyal látjuk életének utolsó, száműzetésben töltött éveiben. Ha valaki ellenségei üldözésével szemben ki tud tartani, az nagy tett, de ha valakit hazája elhagyására kényszerítenek, majd a pápa ígéretét megszegve az érseki szolgálattól is megfosztja saját egyházában, és még azután is hű marad, az feltétlen tiszteletet parancsol.

A halála előtti hetekben is lelkipásztori úton vett részt, amelynek során a venezuelai és a kolumbiai magyarokat látogatta meg. Utolsó körlevelében arra inti az emigráns magyarságot, hogy őrizzék meg nyelvüket, magyarságukat, hogy ne szűnjenek meg magyarul imádkozni gyermekeikkel, mert ebben rejlik a magyar jövő.

Latin-amerikai útja után itt az irgalmas rendiek kórházában megműtötték, de az altatásból már nem ébredt fel. Május 6-án, rózsafüzérrel a kezében a műtőasztalon a 83 éves főpásztor munkától, aggódástól, kínzásoktól, árulástól és cserbenhagyástól meggyötört szíve megszűnt egyházáért és nemzetéért dobogni. A főpásztor a bécsi irgalmasok kórházában meghalt a földi életnek, de szilárd hittel vallhatjuk, hogy újjászületett az égi hazában.

A magyar nemzet és a keresztény Magyarország fennmaradásáért és szabadságáért utolsó lélegzetéig küzdő Mindszenty József földi maradványai nem nyugodhattak szovjet tankok által tiport magyar földben, csak a szabad hazában. Tizenhat évet kellett várni, hogy hamvai végakarata szerinti végső nyughelyen, Esztergom ősi érseki székhelyén pihenhessenek. Tizenhat év az örökkévalóság perspektívájából csekélység, de egy elnyomott nemzet számára hatalmas idő.

Még hétéves sem voltam 1988 augusztusában, amikor Szüleim elvittek Mariazellbe, Mindszenty bíboros ideiglenes sírhelyére. Tízéves koromtól pedig oly sok meghatározó emlékem kötődik Mindszenty bíboros esztergomi bazilika altemplomában található, feltétlen főhajtást parancsoló végső nyughelyéhez.

Talán nem túlzás, hogy lélekben a magyar rendszerváltozás nem a nemzeti kerekasztallal, nem az első szabadon választott parlament megalakulásával, nem Mindszenty újjátemetésével és még csak nem is az utolsó szovjet katona kivonulásával ért véget. A magyar nemzet életét évtizedekre megnyomorító kommunista uralom lélekben akkor ért véget, amikor a lengyel Karol Wojtyla, a nagy II. János Pál pápa 1991-ben első magyarországi látogatásakor először az esztergomi bazilika kriptájába ment és Mindszenty sírjánál térdre ereszkedve imádkozott. Abban a képben összesűrűsödött Magyarország és teljes Közép-Európa elmúlt évtizedeinek történelme, az elnyomók szükségszerű veresége és a hitvallók kiérdemelt győzelme; az újrakezdés reménye. Adja a Mindenható, hogy ugyanezt a történetet mihamarabb lehessen úgy felidézni, hogy Szent II. János Pál pápa fejet hajtott Szent Mindszenty József sírjánál.

Addig is a magyarságnak – éljen az anyaországban, az elszakított nemzetrészeken vagy akár a diaszpórában – szerte a nagyvilágban megmarad Mindszenty bíboros életpéldája, igehirdetése, de mindenekelőtt az itt, Bécsben írt szellemi végrendeletében ránk hagyott intése, amely programként mutat utat ma is minden magyarnak: „Maradjatok a romló világban hűek Istenhez, hitetekhez, hazátokhoz, a magyar múlthoz, történelemhez és a magyar nyelvhez.” „Amit e sorokkal lelketekre akarok kötni, ezért éltem, ezért élek és imádkozom itt és az örökkévalóságban.”

*                                                                                                                                                                               Varga László és Sapszon Ferenc Mindszenty-ének című műve után elhelyezte a szobornál az emlékezés koszorúját Perényi János nagykövet és Gulyás Gergely; Ugron Imre; a Máltai Lovagrend képviseletében Zsuzsanna Stolberg-Stolberg és Karácsonyi Miklós; a Kaláka-Club nevében Wurst Erzsébet elnök és Karácsonyi Miklós alelnök, s végül, de nem utolsósorban a Pázmáneum egykori és jelenlegi diákjai és munkatársai nevében Varga János rektor. A megemlékezés a Mindszenty József boldoggá és szentté avatásáért szóló ima elmondásával, majd a Cantate Vegyeskar segítségével a Boldogasszony, anyánk és a magyar himnusz közös eléneklésével ért véget.

Varga Gabriella                                                                                                                                         a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)                                                                                                                                                                                                                                       Fotók: Püspöki Apor

Valentiny Géza prelátusra emlékeztek Bécsben

A Pázmáneum falára emléktábla került

A Valentiny Géza-emléktábla avatásának első pillanatai. Fotó Miklós Tünde
A Valentiny Géza-emléktábla avatásának első pillanatai. Fotó Miklós Tünde

Valentiny Géza (1927. május 7. – 2011. június 1.) pápai prelátus, ausztriai főlelkész, az emigrációban élő magyarság kiemelkedő és igen népszerű személyisége születésének 90. évfordulója alkalmából a bécsi „Europa”-Club és a Collegium Pázmáneum 2017. május 6-án közös megemlékezést tartott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök volt. Vele koncelebrált Varga János, az intézet rektora; szentbeszédet Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi görögkatolikus püspök mondott. A szentmisét a Pázmáneum belső terében, a földszinten emléktábla-leleplezés és -megáldás követte, amelyen Smuk András, az „Europa”-Club elnöke mondott ünnepi beszédet. Az eseményen a bécsi Liszt Ferenc Kórus teljesített zenei szolgálatot.

Smuk András, az „Európa”-Club elnöke mondott ünnepi beszédet. Fotó Miklós Tünde
Smuk András, az „Európa”-Club elnöke mondott ünnepi beszédet. Fotó Miklós Tünde

Valentiny Gézára úgy emlékeznek az ausztriai magyarok, mint aki sokat tett a magyar nemzetért, a külföldön élő magyarokért, a magyar egyházért. Az Osztrák és Német Püspöki Karok Európai Segélyalapjának munkatársa volt és az Europaischer Hilfsfond Magyar Osztályának ügyvezetője 1972–1996 között. A bajorországi Burg Kastl-i Magyar Gimnáziumot fenntartó Iskolabizottság elnöki és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség európai társelnöki tisztét is betöltötte. 1980-tól 1986 novemberéig a Német Szövetségi Köztársaság magyar főlelkészi feladatait látta el. 1981-ben pápai prelátusi címet kapott. 1987-től huszonegy éven keresztül a bécsi „Európa”-Club elnöke volt. Tevékenyen részt vállalt az OMC Könyvkiadó (Opus Mystici Corporis Verlag) apostoli munkájában és vezetésében annak megszűnéséig. Ausztriai magyar főlelkészként szolgált 1996 és 2005 között. Elnöke volt a budapesti Osztrák-Magyar Európa Iskola Alapítvány kuratóriumának. 1996-ban apostoli protonotáriussá nevezték ki. A magyar egyházért és kultúráért végzett munkáját 1997-ben Stephanus-díjjal ismerték el. A Collegium Pázmáneum szemináriumi tanácsának elnöke, gazdasági tanácsának tagja volt egészen a haláláig. 1972-től az irgalmas nővérek gumpendorfi anyaházában élt, ahol aktívan kivette részét a lelkipásztori munkából. Temetése 2011. június 15-én volt a nővérek Laab im Walde-i kolostorának temetőjében.

Az emléktáblát Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok főpásztora áldotta meg. Fotó Püspöki Apor
Az emléktáblát Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok főpásztora áldotta meg. Fotó Püspöki Apor

Cserháti Ferenc püspök a megemlékezésen úgy fogalmazott: a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében és húsvéti reménnyel jöttünk össze, hogy megemlékezzünk Valentiny Gézáról, születésének kilencvenedik évfordulójáról. Emlékezünk az ő nemzet és egyház iránti elkötelezettségére, hitére és az abból fakadó hűséges, kitartó szolgálatra, amelyet haláláig végzett. A főpásztor azért fohászkodott, hogy mindazok, akik hálával emlékeznek a prelátus jótékonyságára, az ő példájából merítsenek erőt és majdan példaképek lehessenek maguk is a következő nemzedékek számára.

Smuk András, az „Európa”-Club elnöke koszorúz. Fotó Püspöki Apor
Smuk András, az „Európa”-Club elnöke koszorúz. Fotó Püspöki Apor

Szentbeszédében Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi görögkatolikus püspök „Géza bácsi, az ember” alakját elevenítette fel. „Géza bácsiról, az emberről szeretnék elgondolkodni a Jó pásztor története alapján – kezdte visszatekintését az ünnepi szónok, akit Valentiny Gézához jó barátság fűzött. – A Biblia gondolatai nyomán keresem azt a titkot, ami volt, ami a szívünkben el nem múlik, ami most már az Isten örök országában él. Ezt a titkot úgy hívják: Valentiny Géza. Előttünk áll szép nagy alakja, széles mosollyal, kitárt karral – ilyen volt ő. Soha nem sietett, de nem is késett el. Nem kapkodott, de elmaradt munkája nem volt, mert átsugárzott rajta az emberségnek, az Istentől kapott méltóságnak az a jele, amire életében csak apránként jöttünk rá, amire most az emlékezés nyitja meg talán az ajtót” – folytatta Keresztes Szilárd. A továbbiakban kitért arra, hogy Valentiny Géza szerette az életet, nagyra becsülte a barátságot és elfogadta a szenvedést. Soha nem engedte, hogy a mindennapi gondok megbontsák egyéniségének harmóniáját. Számára az igazság az élet igazsága, az imádság csendje, a szenvedés megtisztító ereje volt. „Ha úgy érzem, hogy baj van, akkor tudom, hogy többet kell imádkozni” – idézte a prelátus szavait a szónok. Hozzátette: Valentiny Géza az imádságban találta meg azt a nyugalmat, amit az egyénisége sugárzott. „Sokan érezhettük úgy, hogy a barátunk, mert az akart lenni. Tudta, hogy Isten őt azért küldte, hogy sok embernek a megmentője, segítője, barátja legyen. Egyszer egy baráti társaságban valaki finoman megjegyezte, nem tartja helyesnek, hogy az európai segélyalaptól olyan papoknak is közvetít támogatást, akiket békepapoknak tartanak. »Hát igen – válaszolta pohár borral a kezében, szelíd mosollyal az arcán –, de a templom ázik be, nem a békepap.« Segíteni akart és nem ítélni” – hallhattuk a szentbeszédben. Végül beszédét Keresztes Szilárd ezzel zárta: Valentiny Géza élete tele volt bajokkal, betegséggel, de ő mindig tudta, hogy a jó- és a balsors, az élet és a halál, a szegénység és a gazdagság, minden Istentől van. Sorsa a halálban beteljesedett, és most már boldog, teljességgel, korlátozatlanul szereti Istent és szeret mindnyájunkat.

Közös ima a leleplezett és megáldott emléktáblánál. Fotó Püspöki Apor
Közös ima a leleplezett és megáldott emléktáblánál. Fotó Püspöki Apor

Ugyanezt a gondolatot, Valentiny Géza egyéniségének, emberségének jellemzését vezette tovább Smuk András, az „Európa”-Club elnöke az emléktábla leleplezésének ünnepi pillanataiban elmondott díszbeszédében. E jellemzésben így fogalmazott: Valentiny Géza figyelmes volt minden rászoruló iránt, igyekezett mindenkinek önzetlenül, áldozatosan segíteni. Tele volt hittel, energiával. Hirdette a katolikus vallás igazát, erősítette a lelkeket, de a világ dolgaiban is állást foglalt. Járatos volt a kultúra berkeiben. Érdekelte az irodalom, a művészet. Ismerte a nyugatnémet és az ausztriai magyar közösségi lét minden problémáját és nehézségét. Szívén viselte a Kastl-i Magyar Gimnázium diákjait és a cserkészeket. A cserkésztáborokban akkoriban több száz fiatal összegyűlt. Valentiny szívesen látogatta őket, és idővel ő lett a kedvelt Géza bácsijuk. A tábortűz körül magyar népdalokat énekelt velük. „Valentiny Géza és a többi müncheni magyar lelkész felkarolták és pártfogolták a cserkészek nemes célkitűzéseit Európában és az egész világban. Ezt jómagam is többször megtapasztaltam” – hivatkozott Cserháti püspök utóbb megjelent könyvére és személyes emlékeire Smuk András. Elmondta azt is: Valentiny Géza meggyőződésből vallotta Kodály Zoltánnal, hogy: „Magyarnak születni ma már nem lehet. Azt mindenkinek magának kell megszereznie. […] Magyar az, aki a magyar kultúra részese…” Talán ebből a felismerésből vállalta a Pázmáneum falai között otthonra lelt „Europa”-Club elnöki tisztségét 1987-ben és töltötte be azt 21 éven át, ez alatt több mint négyszáz programot szervezve – tette hozzá Smuk András. Visszatekintésében kitért arra, hogy a klubnak, noha nem egyházi szervezet, mintegy tíz püspök és főapát volt a vendége. A rendszerváltozás után szép számban fordultak meg az egyesület rendezvényein miniszterek, államtitkárok, nagykövetek és politikusok. Előadóik voltak az MTA elnökei, a magyar tudományos és szellemi élet képviselői. A magyar irodalom és színházi élet legkiválóbbjai, a magyar zene és folklór reprezentánsai léptek fel náluk. Nemegyszer látták vendégül a nyugati és a Kárpát-medencei magyarság képviselőit.

Smuk András elnök és Cserháti ferenc püspök kézfogása. Fotó Miklós Tünde
Smuk András elnök és Cserháti ferenc püspök kézfogása. Fotó Miklós Tünde

„Valentiny Géza elnöksége idején nem ok nélkül került be a magyarság láthatatlan szellemi múzeumába és a Magyar Örökség Aranykönyvébe 2006. október 2-án a szöveg: »A bécsi Europa-Club hűsége 1956 szelleméhez magyar örökség.« A Magyar Örökség Díjat az MTA dísztermében ünnepélyes keretek között adták át; majd ugyanezen örökség jegyében nyújtották át az egyesületnek az Árpád fejedelem-díjat is” – magyarázta Smuk András. Végül felidézte Valentiny Géza elnöknek az „Europa”-Club 2003-as évkönyve előszavában jegyzett szavait: „Mi nem vagyunk felületesek, nem lázítunk, nem kínálunk olcsó és felelőtlen megoldásokat, hanem higgadtan, mindenki véleményét meghallgatva, elgondolásainknak teret adva tájékoztatjuk tagjainkat és így hozzájárulunk a nagy Európai Család kialakításához, melynek feladatát magunkénak tartjuk és magunkra vállaltuk.” Neki a baráti kézfogás, az együtt cselekvés adta a legtöbbet, így az évek során Valentiny Géza hozzám nőtt, szinte észrevétlenül – zárta szavait az „Európa”-Club jelenlegi elnöke.

Az emléktábla leleplezése előtt Varga János elmondta: Valentiny Géza megmaradt embernek minden nehézség ellenére, mégpedig nagyszerű embernek, olyan embernek, aki példát jelent, példát ad mindannyiunk számára. „Emberként mindig csendesnek, bölcsnek, derűsnek, szerénynek, ugyanakkor realistának ismertem meg, segítőkésznek, irgalmasnak, nagyvonalúnak. Kiemelt feladatainak végzésében a hangsúlyt mindig arra helyezte, hogy jót tegyen, a jó ügyet szolgálja” – e szavakkal méltatta a pazmanista prelátust az intézet rektora, majd Határ Győző Hűség című versével külön is tisztelgett előtte.

A Pázmáneum és az „Európa”-Club által közösen állított emléktáblát Varga János rektor és Keresztes Szilárd püspök leplezte le, és Cserháti Ferenc püspök áldotta meg. A megszentelő ima után Smuk András elhelyezte a táblánál az emlékezés koszorúját. Az ünnepség a bécsi Liszt Ferenc Kórus segítségével a Boldogasszony anyánk és a magyar himnusz eléneklésével zárult.

 

Varga Gabriella                                                                                                                                                     a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)  

Fotók: Miklós Tünde, Püspöki Apor

Vidám zenés estek Bécsben a Pázmáneumban – Az intézet orgonára gyűjt

Gyűjtsünk közösen az új orgonára

Masodik_jotekonysagi_est_a_Pazmaneumban_aprilis22_
Második jótékonysági est a Pázmáneumban április 22.

A január 28-i hatalmas sikerű előadás után április 22-én, a fényes hét szombatján is teltházzal és fergeteges hangulatban zajlott a megismételt vidám zenés jótékonysági est Bécsben a Pázmáneumban. Az intézet kápolnájába építendő új orgona céljára indított adománygyűjtő rendezvényt – Kappéter Bálint mérnök ötlete nyomán – Kövi László zongoraművész, a Bécsi Konzervatórium nyugalmazott korrepetitora, a Máltai Lovagrend mesterlovagja kezdeményezte, aki két egykori tanítványával, Juliette Khalil szoprán (Volksoper) és Bernhard Viktorin tenor (Vereinigte Bühnen Wien) énekesekkel adta az első estet.

Kövi László zongoraművész
Kövi László zongoraművész

Második alkalommal Bernhard Viktorin a beugrásra vállalkozó, színészként és rendezőként is jeleskedő Max Buchleitner baritonnal énekelt a dísztermet megtöltő, hálás közönségnek; Juliette Khalil, hirtelen betegsége miatt, ezúttal csak néma szerepet játszott.

Második jótékonysági est Bécsben a Pázmáneumban
Második jótékonysági est Bécsben a Pázmáneumban

Az operett világába kalauzoló, színművészi elemekkel is gazdagított előadás mindkét alkalommal közelebb vitte az intézetet az orgonaálom megvalósulása felé.

A Pázmáneumban jelenleg egy ’70-es évekbeli elektromos orgona áll rendelkezésre, amelynek számos funkciója nem működik már. Mivel a liturgiához is fontos lenne és a kápolnában gyakorta rendezett komolyzenei koncertekhez, énekkaros fellépésekhez is szükség volna egy sípos orgonára, felmerült egy alkalmas, megfelelő hangszer beszerzésének gondolata. Az elektromos hangszerek, bár van orgonafunkciójuk, mivel szintetikusan állítják elő a hangot, nem igazán felelnek meg a kórus-, illetve klasszikus zenei hangversenyekhez.

Az új orgonát illetően még nem döntöttük el, hogy újonnan építendő hangszerre esik-e a választásunk, avagy egy kész, használtan vásároltra. Sok lehetőség van és több szakemberrel is kapcsolatban állok. Az bizonyos, hogy a nem túl nagy helyfelület miatt is egy viszonylag kisméretű, hordozható, néhány regiszteres pozitív orgonában gondolkodhatunk – mondta el kérdésünkre Varga János atya, a Pázmáneum rektora.

Első jótékonysági est a Pázmáneumban
Első jótékonysági est a Pázmáneumban

Tájékoztatott arról is, hogy a pénzadomány gyűjtése a január 28-i jótékonysági esttel nem egészen a nulláról indult, néhány magánadományból ugyanis korábban már összegyűlt mintegy ezer euró. A gyűjtés megkezdésére sokan lelkesítették és biztatták, megerősítve őt abban, hogy az ötlet kivitelezésre méltó és érdemes ennek a tervnek a megvalósításába belekezdeni. A jótékonysági est megtartását Kövi László zongoraművész maga ajánlotta fel, több okból: egyrészt mert barátja és lelkes híve a Pázmáneumnak, másrészt maga is művelője a szent zenének és rendszeresen orgonál.

A Bécsi Konzervatórium volt korrepetitorának két tanítványával tartott január 28-i estjén közel 1700, április 22-i előadásuk alkalmával pedig 1600 eurónyi támogatás gyűlt össze, ami – mint rektor úr megjegyezte – igazán szép és nagyvonalú adakozó kedvről tesz tanúságot. A jelenleg rendelkezésre álló mintegy négyezer-ötszáz eurónyi összeg még valószínűleg növekedni fog, hiszen többen átutalással juttatják majd el a Pázmáneumnak adományaikat. Szükség is lesz erre, hiszen egy megfelelő hangszer ennek a többszörösébe kerül.

Az adománygyűjtés több fórumon folytatódik, részben személyes úton, részben az intézet honlapján, az Aktualitások menüpont Gyűjtés az új orgonára almenüpontja alatt szereplő információs anyag révén. „Sok zenészt és zenekedvelő embert ismerek, és tudom, hogy sokan fontosnak tartják, hogy a Pázmáneum kápolnájába egy az intézményhez és az itteni zenei élethez méltó hangszer kerüljön” – jegyezte meg Varga János atya. Hozzátette: szeretnék a forrást mihamarabb előteremteni és az új orgonát is mielőbb a helyén látni, de mindehhez – a bizakodás mellett – kellő türelemmel viszonyulnak. „Anyagi és művészi értelemben is a legelőnyösebb, legjobb megoldást szeretném megtalálni és megvalósítani” – biztosított ilyen irányú eltökéltségéről Varga János rektor.

Tény, hogy álmot megvalósítani csak az tud, akiben az álom meg is születik. Milyen szép lenne, ha nem is oly sokára az új orgona csendülne fel a Pázmáneumban a szentmisén, az intézet Cantus Arcis Kórusa vagy valamelyik vendégénekkar hangversenyén! Bízunk abban, hogy így lesz.

Varga Gabriella                                                                                                                                                     Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)

Harminc év, harminc vélemény – vendégeket kérdeztünk a bécsi Ilona Stüberl-ről

Ilona Stüberl étterem Bécs

Ilona Stüberl bejárata
Ilona Stüberl bejárata
Ilona Stüberl terasza
Ilona Stüberl terasza

A bécsi Ilona Stüberl magyar étterem története pontosan hatvan évvel ezelőtt kezdődött: az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után az osztrák fővárosban menedéket talált magyaroknak nyitotta meg 1957 őszén Somlai Mihály és felesége, Ilona. A német és más ajkú látogatók előtt is csakhamar igen nagy népszerűségre szert tett vendéglő életében három évtized múltán tulajdonosváltás következett be.

A belső tér átalakítása, a berendezés korszerűsítése után az Ilona Stüberl kapuja 1987 elején tárult ki újra a vendégek előtt.

Ilona Stüberl étterem
Ilona Stüberl étterem
Ilona Stüberl étterem Bécs
Ilona Stüberl étterem Bécs

Azóta e kicsiny magyar szigetnek Fodor Mária az új tulajdonosa, vezetője és lelke.

Ilona Stüberl Fodor Mária tulajdonos vezető
Ilona Stüberl étterem Bécs – Fodor Mária tulajdonos vezető

S hogy pontosan mit is jelent ő az Ilona Stüberl számára, az alábbi véleménycsokorból is kiderül, a harmincéves jubileum előtt ugyanis mi harminc vendég véleményével tisztelgünk. Íme!

1. Berei Mózes József, Pepe osztrák bajnok műkorcsolyázó, Bécs

„Mária olyan, mintha a nagynéném lenne. Még akkor is főz nekem mákos nudlit, ha az nincs az étlapon, főleg, ha verseny előtt állok. Évek óta ott ünneplem a születésnapomat, annyi vendéggel, ahány éves vagyok.”

2. Zsuffa Tünde író, Bécs

„A vendéglő egy biztos pont az életemben, sőt a bécsi életem szerves része, gyakran írtam ott a regényeimet. A falai között ugyanis megcsap a múlt szele. Alig van olyan hét, hogy ne térnék be oda. Nemcsak a hazai ízek, hanem a Máriához fűződő barátságom miatt is. Szinte már-már családtagok vagyunk egymásnak.”

3. Dr. Siposné Csajkovits Dóra családi vállalkozó, Budapest

„Jó néhány évvel ezelőtt mikuláskor három gyermekemmel és férjemmel Bécsben voltunk. Nagyon szeretjük Bécset, már hagyománnyá váltak a kis törpevakációk a gyerekekkel. Azóta már lakást is vettünk, így rengeteget vagyunk ott. Szóval, nagyon hideg volt, nagyon sok ember volt a városban és ebédelni szerettünk volna. Már vagy tíz étteremből küldtek el, hogy nincs hely, főleg, amikor látták a babakocsit és a három gyereket. A férjem mondta, hogy van itt egy kis magyar étterem, nézzük meg. Persze tele volt az is, és amikor már fordultam ki az ajtón, egy kedves szőke hölgy odajött hozzánk, és azt mondta, ha félóra alatt végzünk, nagyon szívesen leültet, de foglalás miatt tényleg csak félóránk van. Nagyon örültünk és be is fejeztük az ebédet félóra alatt. Olyan kedves és szeretetteljes kiszolgálásban volt részünk, mintha ezer éve ismertük volna egymást. Azóta is tart a barátságunk, bár nem egy országban élünk, de abban biztos vagyok, hogy ha segítségre lenne szükségem, Máriára bármikor számíthatnék. Gyerekeim is nagyon szeretik; ha nem megy a német lecke, tudják, Máriát, bármilyen késő is van, hívhatják, számíthatnak rá. Sőt a fiam Bécsben kérte meg a barátnője kezét, és kérdés nem volt, hol legyen az eljegyzési vacsora. Én egy háromgyerekes anyuka vagyok, aki a családjának szenteli az életét, és nagyon nagy elismeréssel, büszkeséggel figyelem, hogy egy ilyen vagány csaj, mint Mária, hogyan vezeti az éttermét, fáradságot nem ismerve. Még órákat tudnék írni, de a vége mindig az lenne, hogy nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy ismerjük Máriát és az Ilona Stüberl-t.”

4. Kovács László Attila szakács, Bécs

„Egy cseppnyi Magyarország Bécs szívében! Olyan fajta vendéglátással, ami már otthon is kuriózumnak számít. Vendégként érkezünk és barátokként távozunk. Nyílt, őszinte, sallangmentes vendéglátás! Nekem ezt jelenti Mária, Gábor, Attila és a többiek varázslata.”

5. Pelei Andrea tranzakció-menedzser (bank), Bécs

„Nekem az Ilona Stüberl kilenc évvel ezelőtt csempészte be magát a szívembe, nemcsak a mai napig nagyon finom, igazi magyaros és igényes ízeivel, hanem a vendégszeretetével, a melegséggel, amit az ember ottjártakor mindig megtapasztal és ami Mária egész lényéből fakad. Jó oda betérni, bekuckózni a férjemmel vagy a barátokkal és jólesően magyarnak érezni magam, finomságokat elköltve. Bár az Ilona Stüberl kicsi, remekül népszerűsíti a magyar konyhát és a magyar vendégszeretetet. Én így szeretem.”

6. Dr. Etelka & Michael Neumann nőgyógyász és szülész főorvosok, Bécs

„Az Ilona Stüberl nekem – és a férjemnek, aki bécsi születésű – egy darabka »otthon«, elképzelhetetlen  jó magyar ételekkel! A főnöknő (nekem húsz éve csak Mici)  kitűnő csapatával nemcsak egy kiváló vendéglátó, hanem idővel igazi barátnő, szinte testvér lett. Amikor az ember az étteremben ül, azt az érzést nem helyettesíti semmi!”

7. S. Csoma János költő, hírlapíró, Kecskemét/Bécs

„Amikor megérkeztem Bécsbe munkát keresni, Deák Ernő megemlítette, hogy egyik fia nyári diákmunkásként a Stadt Passau hajón dolgozik, így jelentkeztem oda magam is. Egy nyári szezon ideje alatt 1983-ban másfél hónapig mosogattam a hajón rendületlenül, szeretetben, jó hangulatú társaságban, egészen a hajó linzi téli kikötőbe helyezéséig. (Onnan nem is futott ki többé, »nyugdíjazták«.) Bécs és Passau között közlekedett, háromnapos volt az út és bizony nemegyszer 700-800 ember volt a fedélzetén. Az étterem tulajdonosa Somlai Miska bácsi volt; felesége és két lánya, Mária és Kati is ott tevékenykedett. Miska bácsi kellemes és szellemes ember volt. Amikor látta, hogy nagyon sok a munka, jött és segített a konyhában. Akkoriban már működött Bécsben az Ilona Stüberl, magyaros koszttal és kiszolgálással, ennek a vezetését vette át később Mária. Meg tudtak kapaszkodni, meg tudtak maradni Bécsben, ami nem könnyű dolog. Az Ilona máig nagyon kedvelt kisvendéglő.”

8. Deák Ernő történész, író, a Bécsi Napló főszerkesztője

„Az Ilonáról először Miska bácsi, az eredeti tulajdonos jut eszembe, aki ugyancsak emberségesen kezelte vendégeit. A mostani tulajdonos-vezetőt, Marikát a Passau hajóról ismerem, aki akkortájt fiatal lányként szolgált ott. Annyira beleszeretett ebbe a patinás vállalkozásba, hogy hozzánőtt és az Ilonát Bécs legrangosabb kisvendéglőjévé varázsolta. Ma Ilona és Marika szinonimák; az ő személye egyenesen fémjelzi az étterem légkörét, konyháját. Remek a konyha, udvarias a kiszolgálás, mégis egészen más, amikor a főnökasszony kissé merengőn megjelenik és tartózkodó barátságosan megszólítja a vendéget, kifejezve vele szembeni személyes érdeklődését. Az Ilona mindamellett hatvan év bécsi magyar történelem. Nemcsak a magyar konyha magyar rajongói, de a személyes kapcsolatok révén közelről és távolról rengeteg ember kötődik Ilona & Marikához.”

9. Varga János, a Pázmáneum rektora, Bécs

„Az Ilona Stüberl olyan hely és biztos pont Bécs nemzetközi forgatagában, ahová ismerősként térhetek be, ahol otthonosan érezhetem magam, házias ételeket fogyaszthatok, jó szavakat kapok, és büszke lehetek arra, hogy magyar vagyok. Olyan adagokat szoktak elém tenni, hogy mindig az az érzésem, velem itt kivételeznek, de aztán rájövök, hogy itt mindenki úgy érezheti, hogy éppen vele kivételeznek. A szeretet, amivel vendégül látják a betérőket – legyenek magyarok vagy külföldiek – túlmutat a tányér szélén, a Stüberl falán. Máriát annyira azonosítom az általa vezetett étteremmel, hogy többször majdnem Ilonának szólítottam, illetve az  Ilona Stüberl nevét többször az M betűnél keresem a telefonomban… Az Ilona Stüberl méltán hozzátartozik Bécs magyar nevezetességeihez.”

10. Wurst Erzsébet, a Kaláka-Club elnöke, Bécs

„Negyvenkilenc éve ismerem ezt a kicsi magyar sarkot, ahol otthon érzem magam, mert minden, nemcsak az ételek, hanem a környezet és a nyelv is magyar. Valamiképpen ezt érzem, amikor ott vagyok.”

11. Kolló Zsuzsanna, Bécs

„Tizenöt év hűség elég bizonyíték arra, hogy ide járok. Igazi magyarságot csempésznek a napjaimba!”

12. Csanádi Róbert könyvíró, fotós, Budapest

„Rögtön megragadt az a miliő, ami az Ilona Stüberl-ben tapasztalható. A hangulat, a remek ételek, a kitűnő, családias kiszolgálás, ahogyan Marika bánik a vendégekkel, ez mind-mind lenyűgöző. Készítettem is egy fotóalbumot, amit naponta megosztok a közösségi oldalon, így is segítve neki, bár igazán nincs szüksége erre, hisz’ az étteremben mindig teltház van és már szinte mindenhol ismerik a világban. És hát kell-e annál jobb reklám, mint amikor egy amerikai mondja az olasz barátjának, hogy ha Bécsben jársz, feltétlenül látogasd meg az Ilona Stüberl magyar éttermet a belvárosban…”

13. György János pincér, Bécs

„Hat éve élek Bécsben. Amikor rátaláltam az Ilona Stüberl-re, nagy öröm volt számomra, hogy itt ilyen is van és még a személyzet is magyar. Örömmel járunk oda, egy kis hazát varázsol a szívembe, és persze az ételek is nagyon finomak, családias a hangulat. A 2016-os foci Európa Bajnokság volt a legjobb élmény, amikor közösen élhettük át azt, ahogy nyert a magyar csapat.”

14. Schneider Gyöngyi Marianne bolttulajdonos, Bécs

„Nagyon sokat jelent nekem az Ilona Stüberl. Mária az egyik legjobb barátnőm, lassan tíz éve. Nekem is ott van egész közel üzletem. Az Ilona Stüberl-ben ismertem meg bécsi magyar barátnőimet, és még nagyon sok magyar ismeretséget kötöttem ott. Sok érdekes embert és életet meg lehet ott ismerni. És persze ne feledkezzünk még az ízekről sem! Már osztrák párommal is megkedveltettem, ő is szívesen jár oda.”

15. Sarkadi Márton szoftver-projektmenedzser, Mitterbach am Erlaufsee

„Nekem az első dolog, ami eszembe jut az Ilona Stüberl-ről, az a kiváló Jókai bableves és a Brassói aprópecsenye, ezekből akárhányszor tudnék enni. Meg is tettem ezt igen gyakran, amíg Bécsben éltem. Most már ritkán jutok oda, de ha Bécsben járok, mindig betérek Máriához egy sörre és egy Brassóira. Mindemellett nagyon hangulatos a hely, szeretem, hogy ilyen kicsi és otthonos. Ezen kívül engem sok emlék köt oda, hiszen egyetemista éveim alatt dolgoztam is Máriánál, innen az ismeretség. Immár tizenhat éve ismerem őt és az éttermet.”

16. Fetes Kata újságíró, Bécs

„Ha a vendég belép az Ilona Stüberl ajtaján, mosolyogva fogadják az alkalmazottak, épp úgy, mint Fodor Mária, a tulajdonosnő. Ez már alapvetően meghatározza a közérzetet. Nemcsak az enyémet, hanem azokét a külföldi, nem osztrák vendégekét is, akiket magammal viszek, vagy időhiány miatt csak egyszerűen odaküldök. Gyakran teszem ezt, mert úgy érzem, az ő ételeiken keresztül tudom legjobban megismertetni a magyar konyha nagyszerű ízvilágát. De ha az Ausztriában oly népszerű Márton napi liba pecsenyéjére vágyik baráti köröm, akkor magától értetődően Máriát hívjuk fel és az Ilona Stüberl-ben költjük el a libavacsorát. Finomabbat sehol sem tudnának készíteni, mert itt a vidám, közvetlen baráti beszélgetés, amit ottlétünk alatt Máriával és munkatársaival folytatunk, olyan különleges fűszer, mely máshol nem kapható. Egy évvel azután ismertem meg e kedves kicsiny éttermet, hogy Mária átvette és kissé saját lényéhez formálta azt, és azóta mindig különös szívmelengető érzés fog el, ha átlépem küszöbét.”

17. Lengyel Ferenc költő, a Bécsi Magyar Iskola tanára

„Mit mondhat az ember, ha Bécsben él, erről a bécsi magyar vendéglőről? Egyet, de azt jó szívvel: maga az a tény, hogy fennáll ennyi ideje – hatvan éve –, önmagáért beszél. Az Ilona Stüberl megteremtett egyfajta bécsi magyar konyhai hagyományt – és naponta élteti tovább. Minimális méretekben, incurka-pincurka helyen sok vendéget képes ellátni, és nem akárhol, hanem Bécs szívében. (Sok nagyobb méretű intézmény dicsekedne el szívesen azzal, hogy a Szent István templomtól ötpercnyi sétára helyezkedik el.) A kiszolgálók magyarok, de több nyelven beszélnek és viselkednek elegánsan a vendégekkel. Ja, hogy Marika? A legaranyosabb és -ügyesebb vendéglátós. Jön-megy, de észrevétlenül, és mindeközben mosolygós marad. Az sem kis dolog, hogy megvannak az osztrák törzsvendégeik, pedig azok nem járnak oda folyamatosan, ahol egyszer csalódtak. Az Ilona Stüberl-ben jól dolgoznak, minőség, áruválaszték és a kínálat egyediek, hangulatosak. Jólesik hozzájuk betérni, mintha egy kisváros óvárosában ülne le az ember egyet falatozni vagy kortyintani, esetleg mindkettőre. És távozáskor még kis figyelmességgel is meg-meglepnek.”

18. Kis Ibi ápoló, „magyar retro party”-szervező, Bécs

„Hét évvel ezelőtt, 2010-ben költöztem Bécsbe Villach-ból (Kärnten, Karintia). Munkám révén sokat jártam Bécs belvárosába, az 1. kerületbe, és kis idő elteltével rábukkantam az Ilona Stüberl-re. Azóta a fiammal, Ardelean Norberttel rendszeresen látogatjuk az éttermet, mely a családi ünneplések helyszínévé nőtte ki magát. A fiam harmincötödik születésnapját is ott ünnepeltük nemrég. Az étterem magyaros jellege és a magyaros ízek az otthont idézik számunkra. A tulajdonos, Fodor Mária közvetlensége, nyitottsága a vendégek felé rendkívül barátias és bizalomkeltő. Köszönjük, Marika!”

19. O. Szilvia, fordító, Bécs

„Tizenhét éve élek Bécsben, mindez idő alatt az Ilona Stüberl közelében volt a munkahelyem, így, mint csillag az égen, lett volna alkalmam a kis éttermet meglátogatni. Ez nem így volt hosszú évekig, merthogy magam is gyakran főzök magyaros ételeket, és úgy véltem, hogy bolond az, aki egy rakott krumpliért kemény valutával fizet, amikor azt egy gyerek is össze tudja dobni (ezt még mindig majdnem így hiszem…). Úgy kezdődött ismeretségem az étteremmel, hogy egy nyári délután belém kapott a kellemes görcs, hogy most zöldbab főzeléket ennék zónapörkölttel. Gondolkodás nélkül az Ilona Stüberl-be mentem. Kívánságom előadásakor a pincér megérezhette, hogy ez a matróna itt nem viccel, és kedvesen csak annyit mondott, hogy: Meglesz! Az igeidő sejtette, hogy kicsit várnom kell, de kivártam azt a kb. tizenöt percet, amikor is egy tökéletes zöldbabfőzeléket kispörkölttel tálaltak elém. Másik szép emlékem – ami azóta többször megismétlődött – a hirtelen, halászlé iránti kívánságom beteljesítése. Harcsával vagy belsőséggel, esetleg mindkettővel – mindig remek levest kap az ember az Ilona Stüberl-ben. Lehet, hogy egyszer a rakott krumplit is megrendelem?”

20. Józsa Márta könyvtáros és Reichstetter Péter háztechnikus, Bécs

„Az Ilona Stüberl egyedülálló magyar étterem Bécsben, amely igazán képviseli a magyar konyhát és a magyar ízeket. Megtalálható benne a szokásos magyar vendégszeretet és gasztronómiai hozzáértés. A hagyományos kellemes hangulat mellett igazi barátságos környezet fogad minket. A jó magyar konyha és minden igényt kielégítő kiszolgálás várja a kedves vendégeket. Köszönettel gondolunk a tulajdonosra, Fodor Máriára, hogy ilyen lelkiismeretesen vezeti az éttermet, ahol sok kellemes órát töltöttünk már el a barátainkkal. Gratulálunk az évfordulókhoz!”

21. Méhes Gábor, Zürich

„A majd ötvenévi emigráció alatt számtalanszor jártam Bécsben és minden alkalommal felkerestem az Ilona Stüberl-t. A pörkölt itt olyan, amilyennek egy pörkölt kell hogy legyen, a galuska pedig nem ragad össze, mint a legtöbb budapesti étteremben. A magyar ember szíve nagyot dobban, ha végignézi az étlapot és kipróbálja a tökéletesen elkészített magyar ételeket, amelyek rég megboldogult Nagymamám konyhájának ízeit juttatják eszembe. Az étterem hangulata és a személyzet, illetve a tulajdonos, ahogy a vendéget fogadja, a »boldog békeidőket« idézi fel. Remélem, még nagyon sokáig így marad, régi törzsvendégként lépek be mindig az étterembe, illetve nyáron az utca felőli kerthelyiségbe. A tulajdonos kedves hölgynek pedig további sok sikert kívánok az Ilona Stüberl-hez!

22. Sárdi Zoltán ingatlan-tanácsadó, Bécs

„A nyolcvanas évek elejétől egészen az osztrák állampolgárságom későbbi megszerzéséig, amikor nem mehettem haza Magyarországra, nekem mint balatoni gyereknek nagyon hiányzott a magyar konyha, és ebben a helyzetben, ebben a lelkiállapotban jó volt felkeresni az Ilona Stüberl-t, a teraszán találkozni a barátaimmal és új ismeretségeket szerezni. Azóta is minden hónapban legalább egyszer betérek egy-egy vacsorára az osztrák barátnőmmel, akinek szintén nagyon ízlenek a magyar konyha remekei. Kedvence például a tarhonya – merthogy az osztrákok ezt nem ismerik – marhapörkölttel vagy a somlói galuska. Gratulálok Máriának, hogy fenntartotta ezt a hagyományt, viszi tovább a magyar konyhát, nem megmásítva, nem újragondolva, nem újraálmodva: ez a pörkölt, ez a halászlé most is pontosan olyan, amilyen volt, nem tér el a hagyományoktól, és ez az, ami nekem tetszik. Nagyon örülök annak, hogy az Ilona Stüberl itt van. Rengeteg embert, magyart és nem magyart, küldök el ide, élőszóban éppúgy, mint a közösségi médián keresztül, és ameddig tehetem, én is vissza fogok járni ide.”

23. Odor Orsolya logisztikai asszisztens, Dunakeszi

„Máriát közvetve a nagybátyámon keresztül ismertem meg. Nagybátyám 25 évig élt Bécsben és heti rendszerességgel volt Máriáéknál, a honvágya így csökkent valamelyest, hogy magyar társaságban, magyar ételeket, italokat fogyaszthatott igen kedves fogadtatásban. Sajnos majd négy évvel ezelőtt agyvérzést kapott és napokig nem tudtunk róla semmit, ekkor tárcsáztam Mária számát, az étteremben hívtam, tud-e valamit a nagybátyámról, Feriről. Azelőtt is sok jót hallottam Máriáról és a vendégszeretetéről, de személyesen is tapasztaltam, mennyire kedves és segítőkész. Akkor találkoztam vele először, amikor Ferihez azonnal kiutaztam Bécsbe az AKH-ba. A kórház után felkerestem Máriát, mert sokat segített nekem mindenben. Szeretettel fogadott, és párja, Gábor is nagyon kedves volt. Havi rendszerességgel jártam ki Ferihez, mert sajnos három évig éber kómában volt, majd feladta a szervezete. Igyekeztem ilyenkor mindig Máriáékhoz is betérni, mert isteni ételekkel szolgáltak, de ami még fontosabb volt: mindig szeretettel fogadtak. Időközben megismertem az ott dolgozókat is, akik nagyon kedvesek, rengeteget tudtam meg Feriről is, jó kis sztorikat meséltek Máriáék a közös esti sörözésekről. Szinte mindig tele az étterem, amin nem is csodálkozom, mert mindenkihez van egy-két jó szavuk, egy kis finom magyar pálinkával egyetemben. Családias az étterem hangulata, rengeteg a visszatérő vendég. Aki egyszer volt, az biztos, máskor is jön. Ez alatt a pár év alatt jó barátnők lettünk Máriával. Rengeteget dolgozik azért, hogy sikeres legyen az étterem, maga szerzi be az alapanyagokat, mindennap ott van reggeltől éjszakáig. Igazi profi, ami a vendéglátást illeti, minden kedves vendéghez van jó szava, sokszor odaül az asztalokhoz beszélgetni, mivel a visszajáró vendégek mind imádják Őt. Az adagok jó nagyok, az ételek nagyon-nagyon finomak, mintha itthon ennénk. Én legjobban – mivel édesszájú vagyok – az Ilona Stüberl palacsintáját szeretem, házi lekvárral, isteni. Mária és a személyzet példaértékű lehetne minden vendéglátósnak, hogyan kell a vendégeket fogadni, kiszolgálni.”

24. Leitner Éva vállalkozó, Bécs

„Az Ilona Stüberl azoknak a bécsi magyaroknak, akiknek csillapíthatatlan honvágyuk támad hirtelen, azonnali enyhülést hoz. Ízletes ételeivel, átlagon felüli vendéglátással, Mária varázslatos személyiségével, nosztalgikus hangulatával egy rég letűnt kor szellemét idézi meg. Mint egy miniatűr monarchia, királynővel…”

25. Häller-Terényi Klára tanár, Bécs

„Mindig szívesen keresem fel ezt a kis éttermet Bécs szívében. Nemcsak remek konyhája, de a főnökasszony, Fodor Mária és a személyzet szívélyes karaktere is azt az érzést kelti fel az emberben, hogy hazai földre lépett. Magyar kurzusvezetőként éveken át látogattam a vendéglőt a csoportjaimmal, a tagok így duplán élvezték a nyelvgyakorlatot – a jó humorú pincér mindig türelemmel és készségesen vette fel a nyelvben még kevéssé járatos emberek rendeléseit is. Kívánom Máriának, hogy még hosszú éveken át vezethesse sikerrel hazai identitásunknak ezt az egyik alapkövét Bécsben.”

26. Dr. Gaber Éva belsőépítész, Bécs

„Az Ilona »szobácskája« egy számomra fantasztikus »család« működésének köszönhető, a szenzációs libamájuknak, a brassói aprópecsenyéjüknek és a szívüknek! Mindig a belvárosi látogatásaim végcélja…. Ha az ember a konyhába téved, a jó kedv és a humor veszi körül…. A férjem is az étterem megnyitása óta a vendégek között van, mai napig látogatja a »szobácskát«! Én pedig a barátnőmnek tudhatom a magyar konyha nagyasszonyát, Fodor Máriát!”

27. Györe Péter táncos, fitneszedző, Bécs

„Az Ilona Stüberl a belváros szívében, tulajdonképpen a Stefansplatzon van, ami tömegközlekedéssel bárhonnan gyorsan elérhető. A Stephansdom és a környéke amúgy is kötelező látványosság, így szinte útba is esik városnézéskor vagy a Kertnerstrasse-i bevásárlás után. Az ételek isteni finomak, a hazai ízeket tényleg 100%-ig képviselik. A palacsinta annyira jó, hogy talán még ilyet nem is ettem. Mária személyes, jó ismerősöm, nagyon kedves, igazi magyar vendéglátó. A vendégek nála mindig császárok. A tisztaság is csillagos ötös! Különösen jó, hogy halászlét is lehet kapni. Mindig szívesen térek vissza, és minden magyarnak ajánlom, aki magyar ételeket szeretne külföldön is enni, és minden nem magyarnak is, aki nem ismeri még a mi konyhánkat és vendéglátásunkat! Személyes élményem, amikor a Bécsi Opera egyik kórusénekesnőjének a lánybúcsúztatóján táncolhattam ott egy igazán művészetszerető és értő kis csapatnak. A vendéglőben amúgy sem ritkák az illusztris vendégek, de az idelátogatók általában is a kultúrát kedvelő, kellemes társaságot képviselnek, jó környezetet nyújtva egy pompás gasztronómiai élményhez.”

28. Kóbor Zoltán felszolgáló, Bécs

„Az Ilona Stüberl-be körülbelül öt éve járok. Számomra azért olyan szimpatikus a hely, mert otthon érzem magam, jó a kiszolgálás, kedves a személyzet és nem utolsósorban remekül főznek! Egy kedves emlék is fűz a helyhez, ami nem is olyan rég volt. Az étteremtől nem olyan messze dolgozom, én is vendéglátással foglalkozom. Egy nap csörög a munkahelyemen a telefon, egy közös törzsvendégünk volt, aki éppen Máriánál ebédelt és kíváncsi volt, hogy dolgozom-e, mert ha igen, meglátogat. Pár perc múlva megérkezett egy kis társasággal, kezében egy Ilona Stüberl-es szatyorral. A szatyorban babgulyás volt savanyúsággal és egy kis pálinka. Nagyszerű érzés volt. Ilyen nagylelkű, kedves emberrel még nem találkoztam, mint Mária!”

29. Benyó Máté autóversenyző, Diósd

„Körülbelül öt éve kerültem kapcsolatba az Ilona Stüberl étterem tulajdonosával, Fodor Máriával, egy kedves közös ismerősünk révén. 2013-tól kezdve minden évben segíti versenyzői pályafutásomat Marika, illetve az Ilona Stüberl. Mivel elsősorban a versenyzésem miatt sokat utazok, ezért sokszor megfordulok Bécsben is, és olyankor mindenképpen benézek az étterembe egy kellemes beszélgetésre vagy egy nagyszerű ebédre. Minden alkalommal magával ragad annak a kis bécsi magyar étteremnek a hangulata, illetve azok a fenséges magyar ízek. Amikor vendégként térek be, mindig hihetetlenül jó érzés azt tapasztalni, hogy Marikának, illetve az Ilona Stüberl többi dolgozójának is mindig van a vendégekhez pár kedves szavuk, illetve közöttük is remek az összhang. Örömmel látom azt is, hogy lassan a világ minden tájáról térnek be hozzájuk vendégek és az étterem megismerteti, illetve megszeretteti velük a magyar ízeket.”

30. Dr. Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű katolikus lelkészségek országos igazgatója, Bécs

„Amikor Bécs központjában a Szentháromság-szoborral szemben nyíló Bräunerstrasse-ba befordulok – hiszen abban az utcában, néhány méterre az Ilona Stüberl-től van az irodám –, tekintetem a magyar vendéglő feliratára, a piros-fehér-zöld színekre vetül. Jó érzés ez számomra Bécs kellős közepén. De az is lélekemelő látvány, amikor a kis vendéglő előtt emberek várakoznak, hogy valamelyik asztal megüresedjen és ők is élvezhessék a finom ízeket. Néha én is betérek, hogy elfogyasszak egy Jókai bablevest, aminek az íze páratlan és felejthetetlen. Ritkán sikerül hasonló bablevest találnom magyarországi vendéglőkben. Az óriáspogácsa, amit az ebéd előtt tálalnak, szintén rendkívüli! És persze említenem kell a kedves kiszolgálást; a magyar szót, hiszen ott nemcsak a tulajdonos, Fodor Mária magyar, hanem a pincérek és a szakácsok is. Máriának mindenkihez van egy kedves szava, ö egy igazi, hivatásbeli vendéglátóipari vállalkozó. Bizonyára ezért van nála mindig teltház. Kívánom, hogy az Ilona Stüberl még hosszú évtizedeken át legyen magyar színfolt, a magyarság büszkesége Bécs központjában. Gratulálok a 30. és a 60. születésnaphoz!”

IlonaStüberl ajándekcsoki
Ilona Stüberl ajándekcsoki

Összeállította:

Varga Gabriella                                                                                                                                                 Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)

Fotók: Csanádi Róbert