Sebestyén István és Gyuris Petra hétvégén Innsbruckban vendégszerepel

A Sík Sándor-napok vendégeiként látogatnak el Tirolba

Akarom: keljen új életre benned / Alvó dala az építő igennek” – Sík Sándor Isten lánca című verséből való az a mottó, amellyel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata, a 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat és az Innsbrucki Magyar Római Katolikus Egyházközség október második hétvégéjén Innsbruckban Sík Sándor-emlékprogramokat szervez. Október 12-én, szombaton délután 15 órára verses-mesés-dalos-játékos délutánra várják a gyermekeket és fiatalokat, cserkészeket és diákokat (helyszín: Jugendheim der Pfarre Saggen, 6020 Innsbruck, Falkstraße 26, Tiefparterre), 13-án, vasárnap a 11 órakor kezdődő szentmise után pedig népénekek, népi imák félóráján vehetnek részt (nemcsak) a felnőttek a Magyar Házban (6020 Innsbruck, Richard-Wagner-Str. 3.). Mindkét műsor vendége Sebestyén István ének- és mesemondó népművész és Gyuris Petra, a Dévai Nagy Kamilla nevéhez fűződő Krónikás Zenede növendéke lesz. Szombaton a lelki ráhangolódást Ft. Dr. Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű katolikus pasztoráció országos igazgatója vezeti és ő mutatja be vasárnap a szentmisét is.

A Sík Sándor-emlékfélév 2019. júniusi elindítása óta minden hónapban kijelöljük a neves papköltő egyik költeményét a hónap verseként. Októberi versünk az Isten lánca, amelyet elsőként – és tudomásunk szerint mindmáig egyetlenként – Dévai Nagy Kamilla zenésített meg. A csodálatos dal, amely e versből született, szerepel az „Osszam szét köztetek egész önmagamat…” – 40 éve színpadon című CD-jén is. Ezt a dalt most Gyuris Petra előadásában Innsbruckban szombaton és vasárnap is meghallgathatjuk, sok más megzenésített verssel együtt, Sebestyén István meséi és népénekei között” – magyarázták az eseményre készülve a Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat munkatársai. Az innsbrucki esemény része az 1 Plusz 1 Misszió elnevezésű programnak, melyet Varga Gabriella újságíró, a Sík Sándor-emlékfélév szervezője ismertet majd a közönséggel.

1 Plusz 1 Misszió

A programot a külföldön élő magyar katolikusok vallás-erkölcsi nevelésének segítésére, anyanyelvi vallásgyakorlásának, hitük, kultúrájuk, hagyományaik megtartásának támogatására hozta létre egy évvel ezelőtt Cserháti Ferenc püspök. Tavaly novemberi elindulása óta a program számos nyugat-európai helyszínen nyújtott és nyújt ilyen irányú, alkalmi vagy rendszeres segítséget: többször a program által közvetített lelkipásztor mutatott be magyar nyelvű szentmisét Manchesterben, Párizsban és Stockholmban, és alkalomszerűen Oslóban, Dublinban, Máltán és Innsbruckban is segített lelkipásztorközvetítéssel az ottani közösségeknek. Támogatta 2019 márciusában a milánói magyar szentmisék 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget, 2019 májusában a nyugat-európai papi konferencia megszervezését, ez év nyarán Kastlban pedig a Külföldi Magyar Cserkészszövetség európai vezetőképző tábora idejére lelkivezetőt biztosított. Bázelbe papi és ministránsruhákat és más misekellékeket, Londonba tabernákulumot juttatott az 1 Plusz 1 Misszió. A program ez év második felében Sík Sándor-emlékeseményekre is gyakran hívja az érdeklődőket – Kastl, Bécs és London után ennek lehetünk tanúi október 12-én és 13-án Innsbruckban is.

Sebestyén István
Sebestyén István

Sebestyén István

Ének- és mesemondó előadóművész, bukovinai szülők tizedik gyermeke. Kakasdon nevelkedett és él mindmáig. Gyermekkoráról önéletrajzában így ír: „A családi tűzhely melegénél tanulhattam szüleimtől a székely tréfákat, ősi népdalainkat. Ők a kakasdi hagyományőrző egyesület alapítótagjai voltak. Engem is mindig fűtött a vágy, hogy a hagyományőrzés terén maradandót alkossak…” Kezdetben csak versenyekre járt, és ezeken számos díjat elnyert: a Sebestyén Ádám-díjat, az Erdélyi Vándor-díjat, Országos 1. díjat, Országos Nagydíjat, Kiemelt Nívódíjat és kétszer a Kárpát-medencei Vass Lajos Nagydíjat. 2014-ben a Népművészet Mestere-díjat is kiérdemelte. Tari Lujza népzenekutató így ír róla: „Sokan vannak, akik szívesen énekelnek színpadon népdalokat, de egyre kevesebben vannak, akik gyermekkortól természetes formában, a legnemesebb anyanyelvként sajátították el a népdalokat és azok sajátos kifejezésmódját. A bukovinai székely Sebestyén István e kevesek közül való. Ráadásul nem csak énekelni tud szépen, hanem kiváló mesemondó is!” Lemezei: A szegény ember bőrpuskája: székely pajzánságok és egyéb cifra történetek – könyv és CD (2006); „Serkenj lelkem” CD, amelyen a téli ünnepkört mutatja be a bukovinai székelyek körében (2006); Tréfás székely fonó CD, amely, címéhez hűen, tréfás mesék, anekdoták, népdalok gűjteménye (2006); „Zeng a lélek” – bukovinai népdalok, könyv és CD (2009); és 2017-ben megjelent a Hálaadás című könyv és CD is, amely a hányatott sorsú, 1941-ben hazatelepített bukovinai székelyek hálaadó imáit, népénekeit, balladáit tartalmazza. A 2005-ös kiadású Tündér Erzsébet CD-mellékletes könyvben négy meséjével szerepel. Sebestyén István az utóbbi időben önálló esteken népmesék és népdalok javából tart előadásokat.

Varga Gabriella