Címkearchívumok: Deák Ernő író

Deák Ernő a Bécsi Magyar Otthonban is bemutatta könyvét

Az Öreghegytől a Schneebergig című kötet dokumentumértékű leírás az ausztriai magyarság elmúlt évtizedeiről

Dr. Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője
Dr. Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője

Az évtizedek óta Bécsben élő és munkálkodó történész, főszerkesztő, az emigráció egyik vezéralakja már-már túlzó szerénységét mutatja, hogy Az Öreghegytől a Schneebergig könyvének tavaly nyári budapesti megjelenése óta csak most, szűk egy esztendő elteltével hozta el azt bemutatni szűkebb közösségének, a Bécsi Magyar Otthon látogatóinak. Pedig munkája dokumentumértékű leírás az itt élő magyarság elmúlt fél évszázadáról, Deák Ernő azonban sokkal visszahúzódóbb annál, mintsem hogy önmagát állítsa a középpontba. Ezt a könyvét is felkérésre írta meg a szél-járás folyóiratban megjelent visszaemlékezés-sorozatának kibővítéseként, és eddigi tizenhat könyvbemutatójának egyikét sem maga kezdeményezte. A szervezők jóvoltából most, a tizenhetedik alkalommal, 2017. május 9-én a Bécsi Magyar Otthonban rendezett bemutatón a kötetet Magyarország, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Grác, Linz és a Bornemisza Péter Társaság tagjai után közelebbi barátai és munkatársai is kezükbe vehették.

Deák Ernő író és Böröndi Lajos költő
Deák Ernő író és Böröndi Lajos költő

Hogy mennyire várták már az ausztriai magyarok ennek a könyvnek a Bécsi Magyar Otthonban rendezett bemutatóját, az is mutatja, hogy egészen megtelt annak előadóterme. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Molnár Mária, a Collegium Hungaricum igazgatója, ifj. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, továbbá jelen volt az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka-Club elnöke, Wurst Erzsébet és még sokan a szervezésben részt vevő egyesületek tagsága köréből. Hollós József, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek  Központi Szövetségének elnöke és Seidler Andrea, a Bécsi Tudományegyetem professzora, az Ausztriai Magyar Kutatóintézet elnökének köszöntő szavai után a rendezvényt Csire Márta, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének lektora vezette be. Szavaiban Deák Ernő személyiségének integratív jellemzőjét hangsúlyozta, amit meglátása szerint az is igazol, hogy a bécsi könyvbemutató szervezői köréhez, a Központi Szövetséghez és az Ausztriai Magyar Kutatóintézethez a Semmelweis Orvosegyesület és a Kaláka-Club is csatlakozott.

Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján
Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján

A könyv ismertetésének első momentumaként Blaskó Katalin, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének munkatársa olvasott fel a kötet első lapjairól egy rövid részletet, amelyből már világosan kitűnt a gyermek Deák Ernő igazságérzete és az igazság melletti minden körülmények között való határozott kiállása.

Csire Márta, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének lektora
Csire Márta, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének lektora

A szerzővel ezúttal is a könyv kezdeményezője, szerkesztője és gondozója, Böröndi Lajos költő beszélgetett. Kérdésére, hogy 1956 decemberében, 16 évesen egy szál zakóban Peresztegről miért indult neki a határnak, Deák Ernő elmondta: súlyos tüdővérzéséből meg akart gyógyulni. Kalandos utakon, de végül eljutott a bécsújhelyi kórházba, ahonnan kikerülve valóban gyógyultan folytathatta középiskolai tanulmányait Ausztria különböző magyar gimnáziumaiban. Böröndi arra is kíváncsi volt, Innsbruckban tett érettségi vizsgája után miért nem választotta otthonául az Alpok gyönyörű hegyláncai között fekvő tiroli tartományszékhelyet. Deák Ernő azt válaszolta: a magyar szellemi és szervezeti élet vonzása vezette vissza őt az osztrák fővárosba. Már egyetemi tanulmányainak 1961. őszi megkezdése óta – a Bécsi Egyetemen történészi oklevelet szerzett s nem sokkal később a filozófiai tudományok doktorává avatták – és majd a Tudományegyetemen, illetve az Osztrák Tudományos Akadémián végzett munkája mellett is mindvégig aktív szerepet vállalt az ausztriai és legfőképpen a bécsi magyarok egyesületi életében. Az ő elnöksége alatt (1971–1973) történt meg az „Europa”-Club átszervezése. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének alapításától (1980) főtitkára, 1991–2014 között elnöke volt. 1985 januárjától szerkeszti az 1980 márciusa óta megjelenő Bécsi Naplót. A 2001 novemberében alakult Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) elnöke.

Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján
Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján

Deák Ernő harminchárom évnyi távollét után, 1989 júniusában lépett ismét hazai földre, amikor hazautazott Nagy Imre és mártírtársainak újratemetésére.

Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján
Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján

A kötet címében szereplő két hegyről a szerző elmesélte: az Öreghegy szülőfaluja határában állt, és valójában nem is hegy, hanem domb volt, amelyre gyermekként elképzelte jövője otthonát szőlőbirtokkal. A havas csúcsos Hóhegy az országhatáron túl magasodott elérhetetlen messzeségben a szabadság szimbólumaként. Az élet érdekes fordulata, hogy az elmúlt években inkább annak hágóit járta – így jutva el a megfogható közelségben dédelgetett álomtól az elérhetetlennek tűnő ábránd valósággá válásáig, vagyis az Öreghegytől a Schneebergig.

Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján
Deák Ernő bécsi könyvbemutatóján

Nem az életemet írtam meg, hanem azokat az indítékokat, amelyek koragyermekkorom óta valamilyen módon befolyásolták, alakították életemet, egy-egy fordulóponton ösztönöztek, ösztökéltek, így maradtak meg emlékezetemben. […] Arra törekedtem, hogy felfedjem azokat a meghatározó élményeket, amelyek emlékként nem csupán lerakódtak, hanem tovább is élnek és hatnak bennem, mintegy magyarázatot adva arra: örökölt tulajdonságaim mellett miért lettem olyan és az, aki vagyok” – tette hozzá az elmondottakhoz Deák Ernő.

A szerző dedikál
A szerző dedikál

A könyvből Blaskó Katalin további részleteket olvasott, a beszélgetés végén pedig Uzsák Zoltán levetítette Schneebergi túrák című fényképsorozatát, amely kiváló illusztrációja volt az esten elhangzottaknak, valamint nagyszerűen átvezette a kötet bemutatóját az azt követő pohárkoccintásos kötetlen beszélgetésbe.

A szerző dedikál
A szerző dedikál

Deák Ernő Az Öreghegytől a Schneebergig című könyvét legközelebb Győrben a Megyei Könyvtárban mutatja be, június 9-én, az Ünnep Könyvhéthez kapcsolódó eseményen. „Az emigráció napszámosa” – ahogy Semjén Zsolt nevezte őt – éppen azon a napon fogja betölteni hetvenhetedik életévét. Isten éltesse őt jó erőben, jó egészségben, hogy „napszámos” munkáját még sokáig végezhesse!

Varga Gabriella                                                                                                                                                     a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)

Fotók: Uzsák Zoltán