Címkearchívumok: nyelvtanulás

Nyelvtanulás szintek

Nyelvtanulás szintek

nyelvtanulás szintek
nyelvtanulás szintek

Azok akik most kezdenek bele a nyelvtanulásba, vagy esetleg már egy ideje tanulnak, de még nem tudják pontosan hova is szeretnének eljutni, azok számára hasznos tudást jelenthet, ha tisztában vannak a nyelvtanulás szintjeivel. Ennek tudatában ugyanis sokkal könnyebb célirányosan fejleszteni magunkat, főleg azokon a területeken ahol esetleg gyengébben teljesítünk az adott idegennyelven. Az alábbiakban ezzel, vagyis a nyelvtanulási szintekkel foglalkozunk részletesebben.

Nyelvi referencia keret

Ahhoz, hogy minden idegennyelvet tanuló közel azonos szintet képviseljen az Európa Tanács évek alatt kidolgozott egy egységes keretrendszert arra vonatkozóan, hogy a nyelvtanuláson belül milyen szinteket is lehetséges elérni.

Ez az úgynevezett Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés, – röviden KER – kevésbé elterjedt, de szabatosabb nevén Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (angolul: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, röviden CEFR).

Ennek a rendszernek az előnye, hogy a CEFR megadja, hogy a nyelvtanulónak az egyes szinteken milyen képességekkel kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén. Az egyes nyelvvizsgaközpontoknak pedig ehhez a skálához kell igazítaniuk tananyagukat és vizsgaszintjeiket illetően.

Tehát Magyarországon egy TELC és egy Euroexam vizsga is közel azonos tudást kell, hogy adjon. Eltérés legfeljebb abban lehet, hogy melyik milyen típusú számonkérést preferál. Míg az egyik a nyelvtanra fektet nagyobb hangsúlyt, addig lehet, hogy a másik a beszédkészségre. Ám a középszinthez szükséges tudással mindkét esetben rendelkeznie kell a tanulóknak.

Miért érdemes elkezdeni a nyelvtanulást? 6 indok, miért válaszd a Behappy Nyelviskolát Budapesten!

Nyelvi szintek

A nyelvtanulási szinteket 3 nagyobb csoportra oszthatjuk, melyeken belül további két szintet különböztethetünk meg. Ezek mindegyikénél más-más elvárásokkal találkozhatunk olvasás, hallás, írás, társalgás és folyamatos beszéd szintjén.

A1 nyelvi szint

Ezen a szinten a tanuló képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek valamilyen konkrét szituációban jelennek meg. Képes bemutatni magát és másokat, el tudja mondani, hol lakik, kiket ismer. Tud az adott idegen nyelven kommunikálni, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő szándékú.

A2 nyelvi szint

Ezen a szinten a nyelvhasználó már képes egyszerű mondatokat és gyakori kifejezéseket is használni, amelyek hétköznapi, egyszerű, rutin helyzetekben előfordulnak (vásárlás, lakóhely, munka, család). Képes beszélni magáról és a családról, közvetlen környezetéről és az őt közvetlenül érintő dolgokról is.

B1 nyelvi szint

Ezen a szinten a képesnek kell lennünk egyszerű, összefüggő szöveget alkotni és megérteni általános témakörökben (munka, iskola, szabadidős tevékenység, utazás). Emellett tudjunk beszélni múltbeli eseményekről és tapasztaltatokról, álmainkról és ambícióinkról, és legyünk képesek röviden megindokolni döntéseinket, véleményünket.

Ez az alapfokú nyelvvizsga szintje.

B2 nyelvi szint

Ezen a szinten a nyelvhasználók képesek megérteni összetettebb szövegek fő mondanivalóját mind konkrét, mind elvont témákban, beleértve saját szakterületüket is. Viszonylag folyékonyan és spontán kommunikálnak, ami lehetővé teszi, hogy anyanyelvi beszélőkkel is úgy tudjanak társalogni, hogy az mindkét fél számára élvezhető. Ezen felül képesek részletes és világos szövegalkotásra sokféle témakörben, és különböző véleményeket kifejteni azok előnyeivel és hátrányaival.

Ez a középfokú nyelvvizsga szintje.

C1 nyelvi szint

Ezen a szinten az adott nyelvhasználó képes megérteni hosszú, összetett és nehéz szövegeket, és felismeri a mögöttes jelentéstartalmakat is. Folyékonyan, spontán módon kommunikál. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan használja akár társasági, akár szakmai közegben. Világos, jól felépített, részletes szöveget képes alkotni összetett témákban.

Ez a felsőfokú nyelvvizsga szintje.

C2 nyelvi szint

A C2 szint az abszolút anyanyelvi szintnek feleltethető meg, vagyis a kommunikáció során még szakmai dolgok esetén sem okozhat gondot a folyamatos kommunikáció és véleményformálás. Gyakorlatilag napi szinten tudja használni a legfinomabb árnyalási technikákat is nyelvtani közlés során. A halás utáni értés pedig a nehezebb dialektusok esetén sem állítja lehetetlen feladat elé.

Összefoglalva:

A nyelvtanulás során tehát 3 nagyobb csoportra bonthatjuk tanulási szinteket, melyeket mindegyikét további 2 szintre oszthatjuk. Ezek mindegyike pontosan meghatározza, hogy az adott szinten milyen tudással kell rendelkeznie a nyelvtanulóknak.